POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

C & J Clark International Limited, które mieści się pod adresem 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ (numer firmy 00141015) (Clarks), zobowiązuje się chronić prywatność użytkownika. Niniejsze zasady (wraz z warunkami korzystania ze strony internetowej) określają sposób, w jaki Clarks będzie wykorzystywać zgromadzone przez Clarks dane osobowe użytkownika, dane osobowe udostępnione przez użytkownika firmie Clarks, a także dane osobowe użytkownika udostępnione Clarks przez inne firmy. Odwiedzając tę stronę internetową, użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na działania opisane w niniejszych zasadach. Siedziba Clarks mieści się na terenie Zjednoczonego Królestwa, gdzie obowiązuje Ustawa o ochronie danych osobowych z 1998 roku (Data Protection Act 1998), a także inne ustawy i przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych. Dla celów Ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 roku (Data Protection Act 1998), C & J Clark International Limited będzie pełnić rolę administratora zgromadzonych danych osobowych użytkownika, danych osobowych udostępnionych przez użytkownika lub danych osobowych użytkownika udostępnionych przez osoby trzecie.

Rodzaje danych osobowych użytkownika, które Clarks może gromadzić

  Clarks może gromadzić i przetwarzać następujące dane:

 • Informacje, które użytkownik przekazuje firmie: Użytkownik może przekazać Clarks swoje dane osobowe poprzez wypełnianie dostępnych na stronie internetowej formularzy, rozmowę telefoniczną, kontakt mailowy lub w inny sposób. Użytkownik będzie wiedział, które dane osobowe udostępnia Clarks, gdy zdecyduje się przesłać znajdujący się na stronie internetowej formularz, który zawiera te dane osobowe lub poprzez kontakt z Clarks. Clarks zazwyczaj gromadzi w ten sposób następujące rodzaje informacji: imię i nazwisko; adres; datę urodzenia; adres e-mail; numer telefonu.
 • Informacje udostępniane przez użytkownika innym stronom internetowym, które są prowadzone przez Clarks: Clarks może otrzymywać dane osobowe użytkownika, jeśli ten korzysta z innych stron internetowych, które są prowadzone przez Clarks. W takim przypadku Clarks poinformuje użytkownika o gromadzeniu jego danych osobowych i o tym, że dane mogą być wymieniane wewnętrznie przez Clarks poprzez stronę internetową, na której się znajduje.
 • Informacje, które Clarks gromadzi automatycznie: Podczas odwiedzania strony internetowej, Clarks może automatycznie gromadzić określone dane poprzez wykorzystywane na stronie internetowej technologie. Może to obejmować następujące rodzaje informacji: adres IP; wykorzystywane przez użytkownika urządzenie; wykorzystywany przez urządzenie system operacyjny; ustawienia oprogramowania; nazwa przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik nie zdecyduje się na przesłanie Clarks innych informacji, ten rodzaj informacji może okazać się niewystarczający w zweryfikowaniu go jako człowieka.
 • Informacje, które Clarks gromadzi od osób trzecich: Clarks blisko współpracuje z osobami trzecimi, takimi jak partnerzy biznesowi, firmy dostarczające komponenty wykorzystywane na tej stronie internetowej, sieci reklamowe, dostawcy narzędzi analitycznych oraz dostawcy wyszukiwania informacji. Te firmy mogą udostępnić Clarks informacje na temat użytkownika. W takim przypadku osoby trzecie poinformują użytkownika o tym, że gromadzone dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim, takim jak Clarks i że uzyskują do tego celu zgodę użytkownika.

  W jaki sposób Clarks może wykorzystywać i ujawniać dane osobowe użytkownika

  Użytkownik wyraża zgodę na to, by Clarks wykorzystywało jego dane osobowe w następujący sposób:
 • upewniając się, że ta strona internetowa jest wyświetlana użytkownikowi w możliwie najlepszy sposób na urządzeniu, z którego korzysta;
 • dostarczając użytkownikowi informacje, o które prosił (na przykład, jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail o treści marketingowej);
 • dostarczając użytkownikowi zamówione produkty lub usługi;
 • udzielając odpowiedzi na zapytania użytkownika dotyczące zamówionych produktów lub usług;
 • informując użytkownika o zmianach związanych z produktami lub usługami Clarks;
 • łącząc je z informacjami udostępnionymi innym stronom internetowym Clarks, a także zgromadzonym przez osoby trzecie;
 • obejmując je anonimowością i sumując z informacjami dotyczącymi innych użytkowników strony internetowej w celach statystycznych, analitycznych i technicznych;
 • udostępniając je osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne do wywiązania się z wiążącej firmę z użytkownikiem umowy (na przykład, udostępnienie imienia i nazwiska oraz adresu firmie kurierskiej)
 • udostępniając je osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne do ulepszenia funkcjonalności strony internetowej;
 • udostępniając je osobom trzecim, które dostarczają Clarks informacje analityczne lub statystyczne na temat korzystania ze strony internetowej lub przekazują informacje na temat profilu użytkownika;
 • udostępniając je każdej firmie, która zakupi firmę Clarks lub jej aktywa (lub jakąkolwiek ich część);
 • udostępniając je aparatom ścigania i/lub organom regulacyjnym w sytuacji: (i) gdy jest to wymagane zgodnie z prawem; lub (ii) w przypadku egzekwowania lub zastosowania warunków korzystania ze strony internetowej Clarks lub jakiejkolwiek innej umowy z zawartej z użytkownikiem; lub (iii) gdy jest to zasadne w przypadku ochrony praw, własności, bezpieczeństwa dyrektorów, członków zarządu, pracowników, agentów, podmiotów powiązanych, licencjodawców, producentów, klientów i/lub dostawców firmy;
 • w przypadku innych celów, jak i stron trzecich, które raz na jakiś czas są zgłoszone użytkownikowi poprzez naniesienie zmian w niniejszej polityce prywatności.

Gdzie Clarks przechowuje dane osobowe użytkownika

Gromadzone przez Clarks dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane, przechowywane w, i/lub przetwarzane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA). Mogą być również przetwarzane przez pracowników znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EEA), którzy pracują dla Clarks lub dla osób trzecich, które z Clarks są związane kontraktem. Clarks korzysta z uzasadnionych i proporcjonalnych środków bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, które mają na celu zapewnienie użytkownika, że jego dane osobowe są przekazywane, przechowywane i/lub przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą polityką prywatności, a także w celu zminimalizowania ryzyka utraty, uszkodzenia lub bezprawnego dostępu do danych osobowych użytkownika.

Ryzyko przesyłania danych przez internet

Przesyłanie informacji przez internet nie jest w pełni bezpieczne. Chociaż Clarks dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe użytkownika, Clarks nie może zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika, które są przesyłane na tę stronę internetową i zaznacza, że każde takie przesyłanie odbywa się na ryzyko użytkownika.

Pliki cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które pozwalają odróżnić użytkownika od innych użytkowników tej strony internetowej. Dzięki temu Clarks może zapewniać użytkownikowi dobre wrażenia podczas przeglądania tej strony internetowej, a także może ją udoskonalać. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez Clarks rodzajów plików cookie oraz celów, do których Clarks je wykorzystuje, prosimy o zapoznanie się z polityką plików cookie.

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo do skierowania do Clarks prośby o nie przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik musi kliknąć link kierujący do rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się na końcu maili marketingowych Clarks. Użytkownik może również w każdej chwili skontaktować się z Clarks pod adresem 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ lub wysyłając do Clarks wiadomość e-mail na adres: customercare@clarks.com.

Dostęp do informacji

Ustawa o ochronie danych osobowych z 1998 roku (Data Protection Act 1998) nadaje użytkownikowi prawo dostępu do zgromadzonych przez Clarks jego danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych warunków. Użytkownik może uzyskać dostęp w każdej chwili kontaktując się z Clarks pod adresem 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ lub wysyłając do Clarks wiadomość e-mail na adres: customercare@clarks.com. Każde żądanie dostępu może podlegać opłacie w wysokości 10 funtów.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Wszelkie zmiany w niniejszej polityce prywatności będą publikowane na tej stronie i w stosownych przypadkach, będą wysyłane do użytkownika przez wiadomość e-mail.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki prywatności, użytkownik może napisać do Clarks na adres 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ lub wysłać wiadomość e-mail na adres: customercare@clarks.com.